Sunday, July 24, 2011

perubahan tiga ratus enam puluh darjah

aku ubah header
gaya penulisan
pandangan
pendapat
pemerhatian
haluan
fikiran
idola mungkin
arah menulis

tunggu kemunculan blog aku dalam mengekpresikan bukan sahaja diri aku malah orang lain